101 ศัพท์พาณิชยนาวี


ประเภท : หนังสืออ้างอิง
ชื่อหนังสือ : 101 ศัพท์พาณิชยนาวี
ผู้แต่ง : ประมวล จันทร์ชีวะ.
BARCODE : 091923
หมายเลขเรียก : อ HF 735ป349ห 2546
ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN/ISSN : 9745708437

Posted in หนังสืออ้างอิง